پنجشنبه، ۰۴ اسد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله: نظام فدراليزم در افغانستان

تاریخ پنجشنبه، ۰۴ اسد ۱۴۰۳
نویسنده
امتیاز دهی
امتیاز 0از 5 - 0 رای
بازدید 117

 

فصلنامه انديشه معاصر نخستيين شماره دور جديد فعاليت خود را به نظام فدراليزم در افغانستان اختصاص داده است. از اين رو از پژوهشگران و نويسندگان گرامی تقاضامنديم مقالات خود را به آدرس فصلنامه ارسال نمايند.
پيشاپيش از همكاری شما سياسگزاريم
موضوعات پيشنهادی براي ويژه‌نامه فدراليسم
الف- كليات و مباحت عمومی
١. تعاريف، مفاهيم، عناصر و اصول اساسي فدراليسم؛
٢. فلسفه اصلي نياز به فدراليسم در حكومتداری؛
٣. شيوه‌های پیدایش وشكل‌گيری نظام فدرال؛
٤. ساختار عمومی نهادهای دولتی فدرال؛
٥. اقسام فدرالیسم؛
٦. مباحث تطبیقی و مقایسه‌ای نظام‌های فدرال در کشورهای مختلف؛
٧. قانون اساسی فدرال:
٨. نحوه تقسیم صلاحیت‌ها بین حکومت مرکزی و حکومت های ایالات؛
٩. نقش مجلس سنا در نظام‌های فدرال؛
١٠. مدل‌های مختلف نظام‌های فدرال؛
١١. مزایا ومعایب فدرالیسم؛
ب- رابطه بین فدرالیسم با دین و شریعت اسلام و تاریخ سیاسی مسلمین در ادوار مختلف
١. بررسی فدرالیزم در فقه اسلامی؛
٢. فدرالیزم در فقه سیاسی؛
٣. فدرالیزه، در فلسفه سیاسی اسلام؛
٤. امکان و عدم امکان استفاده از تاریخ دول اسلامی به عنوان نمودهای فدرالیزم:
5. نمودهای تجربه فدرالیزم در کشورهای اسلامی معاصر؛
ج- افغانستان و فدرالیسم
١. بررسی سوابق نظام اداری و سیاسی در افغانستان از گذشته‌های دور تا دوره معاصر؛
٢. پیشگامان طرح فدرالیسم در افغانستان در ٦٠ سال اخیر؛
٣. زیان‌های نظام متمرکز در افغانستان؛
٤. نسبت بین فدرالیسم و دموکراسی و حقوق شهروند؛
٥. نسبت بین فدرالیسیم وتجزیه؛
٦. شیوه تقسیمات و مرزبندی ایالات و معیارهای آن؛
٧. سیستم مالی در نظام فدرال و چگونگی تعادل اقتصادی بین ایالات در افغانستان؛
٨. بررسی فلسفه فدرالیسم از دیدگاه استاد شهید مزاری؛
٩. نقد دیدگاه‌های منتقدان معروف فدرالیسم در افغانستان: مانند عبدالحمید مبارز، اعظم سیستانی، نوراحمد خالدی، حزب افغان ملت و ٠٠٠؛
10. شکل‌گیری مجمع فدرال خواهان افغانستان ومنشور آن:
٠١١ بررسی طرح فدرالیسم از نگاه سیاسیون و افغانستان شناسان معروف خارجی؛
١٢. عرصه‌های شبیه فدرالیزم در افغانستان (اقتصادی، امنیتی، حقوقی...)؛
١٣. نسبت میان حاکمیت شرع وحاکمیت قانون در نظام قضایی فدرالسیم؛
١٤. زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی فدرالسیم در افغانستان؛
١٥. چرایی و ضرورت نظام فدرالسیم درافغانستان؛
١٦. مناسب‌ترین مدل/ نوع فدرالیسم در افغانستان؛
17. چالش‌ها و راهکارهای استقرار نظام فدرالیسم در افغانستان؛

 

نظرتان را بنویسید:

comment